Dostawa

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Sprzedawca umożliwia Klientowi dostawę Produktu przesyłką kurierska, przesyłką kurierską pobraniową lub odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Jana III Sobieskiego 55, 32-070 Zagacie w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.
 3. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są następujące:
  1. Sprzedaż skrzyni:
   • kurier płatność z góry – 170 zł
   • kurier płatność przy odbiorze – 170 zł
   • odbiór osobisty płatność z góry – 0 zł
   • odbiór osobisty płatność przy odbiorze – 0 zł
  2. Sprzedaż części:
   • kurier płatność płatność z góry – 30 zł
   • kurier płatność przy odbiorze – 40 zł
   • odbiór osobisty płatność z góry – 0 zł
   • odbiór osobisty płatność przy odbiorze – 0 zł
  3. Sprzedaż skrzyni oraz części (jedna opłata):
   • kurier płatność z góry – 170 zł
   • kurier płatność przy odbiorze – 170 zł
   • odbiór osobisty płatność z góry – 0 zł
   • odbiór osobisty płatność przy odbiorze – 0 zł
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.